Nové schody a přístup od Kapličky na Veselce na ulici Veselka