Doprava

Autobusové jízdní řády IDSJMK do obce ve formátu pdf:

Vlakové jízdní řady:

Výluka na linkách S4 a S41 – (od 15. 6. 2021)

Z důvodu výluky od 15. 6. 2020 vlakové linky R11, R54, S41 pojedou v jiných časových polohách oproti pravidelnému jízdnímu řádu.

Linka S3: Vlak S3/4901 v Brně-Horních Heršpicích nezastavuje
Linka S4: Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných linkách:
Linka A (zrychlený spoj): Brno hl. n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice - Rapotice.
Linka B (zastávkový spoj): Brno hl. n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová – Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna.

Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů linky S4 zajištěna nákladním automobilem.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

  • Brno hl. n. – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká
  • Brno-Horní Heršpice (linky A, B) – autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) "Ústřední hřbitov"; (linka A) – autobusová zastávka IDS JMK "Stará nemocnice"
  • Troubsko (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Troubsko, Nová" (směr Střelice), resp. na protějším chodníku (směr Brno)
  • Střelice (linka B) – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Střelice, Vršovice"
  • Omice (linka B) – na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic
  • Tetčice (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Tetčice, žel. st.“)
  • Rosice u Brna (linky A, B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Rosice, Těstárny"; (linka A) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Rosice, Husova"
  • Zastávka u Brna (linky A, B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Zastávka u Brna, žel. st.“)
  • Vysoké Popovice (linka A) – na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“
  • Rapotice (linka A) – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel. st.“

IDS JMK: Jízdní řád linky S4

IDS JMK: Jízdní řád linky S41

Výluka na linkách 403 a 404

V souvislosti s dlouhodobou uzavírkou železničního přejezdu v obci Troubsko dojde od pátku 7. 5. 2021 ke změně linkového vedení autobusů obsluhujících Vaši obec. Dovoluji si Vám proto zaslat výlukové jízdní řády linek 403 a 404 s platností od 7. 5. 2021. Platnost je uvedena do 28. 8. 2021, nicméně je to z administrativních důvodů, výluka by měla skončit 23. 7. 2021. Řešení bude obdobné jako u výluky loni na podzim včetně převedení víkendových spojů z linky 404 na linku 403. Linka 51 bude i nadále v provozu ve své standardní trase.

Z důvodu další výluky v Brně, a sice tramvajové trati do Starého Lískovce, kdy tramvaje od centra skončí ve smyčce Švermova, bohužel nebude od 1. 5. 2021 možné obsloužit zastávky Vltavská a Labská, a mimo vybraných školních spojů ani Osovou a ZŠ Vedlejší. Autobusy linek 403 a 404 tak budou od soboty 1. 5. 2021 odkloněny ze zastávky Svah na Běloruskou, kde bude zajištěn přestup na tramvaje. Spojení s Osovou a Labskou bude možné s přestupem na výlukovou autobusovou linku x6 na zastávkách Humenná a Běloruská, popř. u školních spojů na zastávce Osová. Tato výluka potrvá do 30. 6. 2021, ale naváže na ni oprava další části tramvajové trati, kdy se tramvaje nedostanou ani do Bohunic a budou odkloněny k Ústřednímu hřbitovu. K této výluce zatím nejsou žádné bližší informace.

 

Vedení linek a členění zón v IDS JMK: