Budujeme, plánujeme, přispíváme

2020

2019

 • Demolice stávající lávky a výstavba nové u kaple v Troubsku
 • Dobudování zábradlí a bezpečnostního sloupku u schodiště na Veselce
 • Oprava gabionu a zábradlí po nárazu Benziny (Veselka u D1)
 • Bezpečnostní úprava chodníku a terénu před domem č.p.482 (Vyšehrad)
 • Dobudování špatně řešeného vjezdu u domu č.p.395 (Veselka)
 • Vybudování chodníku (kornout) v parku na návsi (žulová dlažba)
 • Oprava dvou kusů laviček a koše u OÚ
 • Nákup strojů na vaření do kuchyně ZŠ
 • Oprava dlažby v altánu Podskaláku – dotace
 • Oprava poklopů v esíčku na Veselce
 • Výstavba nového plotu mezi víceúčelovým hřištěm a fotbalovým hřištěm
 • Výměna sloupů na sítě (fotbalové hřiště)
 • Rekonstrukce rolet ve věži kaple v Troubsku - dotace
 • Oprava, přesun a doplnění osvětlení na části ulice Lišky (u hřiště)
 • Dokončení komplet zakázky víceúčelového hřiště (práce vyplívající ze smluv)
 • Kompletní vybavení víceúčelového hřiště
 • Výstavba plotu u potoka na víceúčelovém hřišti
 • Frézování pařezů na víceúčelovém hřišti + úprava terénu
 • Osazení bezpečnostních prvků na tribuny víceúčelového hřiště
 • Dobudování závlah a vyčištění studny na víceúčelovém hřišti
 • Nový web obce
 • Obnova poničené boží muky na parkovišti u kostela
 • Vysazení trav a keřů na víceúčelovém hřišti
 • Štěrk ul. Lišky
 • Kácení špatných stromů (škola, hřbitov) 2ks
 • Výroba a osazení nových střídaček na fotbalovém hřišti
 • Nátěr rezavého zábradlí na zastávkách (Veselka) a u kaple v Troubsku
 • Osazení bezpečnostních retardérů na ulici Pod Vinohrady (Veselka)
 • Instalace nových nástěnek 2ks Veselka, 3ks Troubsko
 • Instalace 2ks laviček na ulici Ostopovická
 • Pořízení plátna a projektoru
 • Instalace dvou laviček a stolu na dětském hřišti v Troubsku
 • Stavba ohniště na víceúčelovém hřišti
 • Oprava prvků pro děti na dětském hřišti, v ZŠ a na hřišti SK Veselka
 • Studna (vrt) na hřišti SK Veselka
 • Nákup nové radlice pro traktor
 • Rekonstrukce fasády kabin fotbalového hřiště - dotace
 • Odkup seníku v ulici Za Farou (budova bude využita na sběrný dvůr)
 • Oprava poklopů ul.Za Farou a Národního odboje
 • Oprava prasklin asfaltu na ulici Lišky
 • Rekonstrukce osvětlení v sále Katolického domu - dotace
 • Oprava části chodníku na ulici Sadová
 • Úprava části povrchu ulice Družstevní
 • Oprava (restaurování) litinového kříže na hřbitově
 • Rekonstrukce historické části hřbitovní zdi
 • Oprava a sanace vlhkých zdí v přízemí ZŠ
 • Oprava osvětlení kostela, výměna rozvaděčů a sloupů VO
 • Dostavba plotu a zábradlí na dětském hřišti v Troubsku
 • Doplnění košů na psí exkrementy
 • Ošetření a bezpečnostní prořez stromu v areálu sokolovny
 • Výstavba přípojek ke sběrnému dvoru (voda, kanalizace)
 • Čištění kanalizace Hodakova, Slunná, Školní
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení na části ulice Národního odboje
 • Odkup domu č. p. 79 (budoucí využití na knihovnu a obecní byt)
 • Nákup pozemků p. č. 1558, 1559, 1560, 395/1, 1456/1 – část pozemku, 1518/24, 1576, 1391/9, 1391/10, 1391/18, 1345/11 – část pozemku, 1392/1 – část pozemku
 • Nákup a instalace vánočního osvětlení na budovu ZŠ, kaple v Troubsku, kaple na Veselce
 • Vyhrazené parkování ul.Národního odboje
 • Úprava terénu u hřbitovní zdi
 • Plán rozvoje obce - projekce
 • Územní plán obce - projekce
 • Koupě nového traktůrku na sekání trávy (Sokol) - dotace
 • Výstavba parkovacích míst ul.Nová - projektová dokumentace
 • Rekonstrukce a nástavba MŠ - projektová dokumentace
 • Rekonstrukce sociálních zařízení, odpadů, vody a elektriky v ZŠ – projektová dokumentace
 • Rekonstrukce márnice a odběrného místa na vodu – projektová dokumentace
 • Rozšíření dětského hřiště a rozšíření zázemí víceúčelového hřiště - projektová dokumentace
 • Digitalizace rozhlasu v obci – projektová dokumentace
 • Rekonstrukce a úprava značení ulic – projektová dokumentace
 • Rekonstrukce povrchu ulice Za Farou
 • Výsadba 9ks stromů (hřbitov, Lišky, víceúčelové hřiště) + výsadba živého plotu na víceúčelovém hřišti)
 • Výběr nové svozové firmy na odpady
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Za Farou
 • Prodloužení kanalizace ulice Lišky – projektová dokumentace
 • Rekonstrukce povrchu ulice Školní – projektová dokumentace
 • Restaurování historických bran na hřbitově
 • Výsadba vánočního stromu v parku na návsi
 • Nákup florbalových mantinelů a branek na víceúčelové hřiště
 • Výměna 5ks kanalizačních vpustí na ulici Polní
 • Kácení špatné lípy na ulici Lišky + frézování pařezů kolem hřbitova
 • Pořízení nového stolu na stolní tenis
 • Reklamní plachty na víceúčelové hřiště - výroba
 • Výmalba obřadní síně a zasedací místnosti OÚ
 • Výměna linolea ve třídě ZŠ
 • Výměna videotelefonů v celé ZŠ
 • Úprava špatného nájezdu u domu č.p.49/19

11-12/2018