Budujeme, plánujeme, přispíváme

2023

 • Nové LED osvětlení hřiště SK Veselka
 • Výměna svítidel veřejného osvětlení za LED
 • Údržba povrchů na víceúčelovém hřišti
 • Výměna svítidel v budově OU za nová LED
 • Rekonstrukce sociálního zázemí v budově OÚ
 • Přestavba dětské ordinace OÚ na bytovou jednotku
 • Revitalizace náměstíčka u kaple sv.Leopolda na Veselce
 • Revitalizace náměstíčka u kaple Všech svatých v Troubsku
 • Rekonstrukce sousoší sv. Cyrila a Metoděje
 • Nová kamera - hnízdo u kostela
 • Nové dopravní zančení ul.Školní
 • Obnova památníku Antonína Švehly ul.Národního odboje
 • Nákup pozemků p.č.1557 a p.č.1556
 • Výstavba dešťové kanalizace, chodníku a dostavba VO ul. U Dráhy
 • Nástavba MŠ a přístavba ZŠ na ul.Zámecká
 • Čištění potoka kolem hřiště
 • Pořízení Senior TAXI
 • Vizualizace přístavby knihovny
 • Nové WC na hřbitově
 • Výměna motoru obecního traktoru
 • Rekonstrukce fasády kostela - dotace
 • Projektová dokumentace plochy pod kostelem

2022

 • Oprava polní cesty u potoka
 • Výstavba nových hrobových míst na hřbitově
 • Vybudování přechodu pro chodce na ulici Ostopovická
 • Nákup zametacího stroje
 • Výroba a instalace kovaných zábran na okna OÚ
 • Instalace bezpečnostních kamer na hřiště SK Veselka
 • Rekonstrukce části povrchu ulice Lišky (pod kostelem)
 • Výstavba nového VO na části ulice Lišky (pod kostelem)
 • Rekonstrukce části přístavby knihovny
 • Oprava části nosné zdi objektu knihovny
 • Úpravy hřiště u základní školy
 • Vizualizace revitalizace plochy pod kostelem
 • Rekonstrukce el.vedení a rozvaděče VO u MŠ
 • Rekonstrukce lávky X9 u OÚ
 • Instalace 5ks vlajkových stožárů v obci
 • Pořízení leteckého obrazu obce do budovy OÚ
 • Revitalizace parku na návsi
 • Výstava kabiny hostů na hřišti SK Veselka
 • Výstavba parkoviště na ulici Nová
 • Instalace 4ks dopravních zrcadel
 • Závazné stanovisko na rekonstrukci sousoší sv.Cyrila a Metoděje
 • Rekonstrukce povrchu ulice Slunná, Jarní a Letní
 • Oprava vadného VO na ulici Slunná, Jarní a Letní
 • Dobudování dřevěných prvků obložení sálu KD - dotace
 • Výměna 10ks odpadkových košů
 • Zdravotní prořez vybraných stromů v obci
 • Schválení nového územního plánu obce
 • Projektová dokumentace revitalicace náměstí u kaple Všech svatých
 • Projektová dokumentace revitalizace náměstí u kaple sv.Leopolda na Veselce
 • Rekonstrukce vadné kabeláže VO ulice Luční
 • Revitalizace zeleně kruhového objezdu na Veselce
 • Rekonstrukce sousoší sv.Cyrila a Metoděje v parku na návsi
 • Instalace 2ks nových autobusových zastávek
 • Obnova památníku Antonína Švehly u ZŠ
 • Projektová dokumentace na rekonstrukci (výměnu) svítidel VO v obci

2021

2020

2019

11-12/2018