Budujeme, plánujeme, přispíváme

2021

 • Nákup nového mulčovače
 • Oprava posledního úseku chodníku ulice Školní
 • Informační tabule ve sběrných místech
 • Bezpečnostní zrcadla na ulici Marie Cecílie
 • Dobudování komunikace Za Farou
 • Oprava polní cesty Za Farou
 • Rozšíření dětského hřiště na ulici Lišky
 • Oprava mostu X5 u základní školy
 • Oprava památníku padlých
 • Zdravotní prořez stromů v parku na návsi a u základní školy
 • Nasvětlení památníku padlých a sousoší sv Cyrila a Metoděje
 • Rekonstrukce části povrchu ulice U Rybníka
 • Nová houpačka v areálu hřiště SK Veselka
 • Nové sběrné hnízdo na ulici U Rybníka
 • Projektová dokumentace na výstavbu dvou míst pro přecházení a tří přechodů pro chodce
 • Generel využití území - Sběrný dvůr
 • Revitalizace parku na návsi - vizualizace
 • Projektová dokumentace na rekonstrukci mostu X5 (silniční most u ZŠ)
 • Nátěr sloupů VO na ulici Sadová
 • Nátěr zábradlí schodiště na hřbitově
 • Revitalizace parku na návsi - terénní úpravy, výsadba stromů, keřů a lučních travin
 • Vyklizení přístavby (kůlny) knihovny
 • Opravy propadlé vozovky na ulici Sekorova, Hodakova, Munkova, Družstevní
 • Rozšíření hřbitova - projektová dokumentace
 • Revitalizace náměstička u kaple Všech svatých - projektová dokumentace
 • Rekonstrukce soklového obložení sálu Katolického domu - dotace
 • Nákup pozemků p.č.335/10, p.č.335/11, p.č.335/12
 • Výroba vstupní kované mříže do kaple Všech svatých - dotace

2020

2019

11-12/2018