Rekonstrukce omítek v sále Katolického domu

V měsíci srpnu proběhla rekonstrukce omítek v prostoru sálu Katolického domu. Spolek provedl svépomocí rozebrání stávajícího dřevěného obložení a bočních kastlíků na osvětlení. Dále proběhla demontáž nástěnné elektroinstalace a dekoračních prvků. Bylo nutné celý sál vyklidit a připravit pro stavební práce. Ty byly započaty odstraněním stávající nesoudržné omítky a injektáží vlhkých části zdiva. Na osekané místa byla nahozena sanační omítka a provedlo se celoplošné oškrabání stávajících maleb.  Následovalo nanesení penetrace, cementové stěrky s perlinkou a následné natažení finálních štuků. Dále proběhla úprava atiky balkónu, šatny, vchodového prostoru do hostince, přidání otopného tělesa atd. Zakončením rekonstrukce pak bylo nanesení nových barev v celém prostoru.  

Konečné práce na celkovém úklidu pak jdou opět za členy spolku a dobrovolníky z Podskaláku.
Rekonstrukce proběhla díky velké finanční podpoře obce Troubsko a znamená další posun v estetické úrovni našeho společenského a kulturního sálu.   

Za spolek
Volánek Vítězslav