Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Když Tomáš Jan Sekora ze Sekenberka zemřel, zanechal po sobě vdovu, Annu Cecilii (1712-1787) a jediného potomka, dceru Marii Cecilii ze Sekenberka (1731-1806). Obě si vysloužily pověst zbožné a dobročinné vrchnosti. Anna Cecilie se zasloužila o výstavbu nového kostela, vybudovaného v letech 1746-1758. (věž po jejím předešlém požáru postavena až v roce 1796). Tato barokní jednolodní stavba s vestavěnou čtyřbokou věží v průčelí byla postavena přibližně na místě původního farního kostela připomínaného již v letech 1384-1394.

Do nové budovy byl přenesen velký zvon ze starého kostela, vyrobený v r.1631 francouzskými mistry. Novostavba kostela byla také vybavena varhanami, pěti oltáři s obrazy brněnských malířů a roku 1753 provizorně vysvěcena, i když práce pak pokračovaly ještě dalších pět let. Do kaple sv. Kříže byl umístěn náhrobek Tomáše Sekory a později i jeho ženy. V roce 1768 přibyly ještě další dva malé zvony a roku 1790 doplnil výbavu poslední. Slavnostního vysvěcení se kostel dočkal 17.3.1779 brněnským biskupem Matyášem Františkem jako kostel Nanebevzetí Panny Marie. Od roku 1958 je kostel zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.