Oprava komunikace na ul. Luční

10. července 2015

Vážení občané,
stavební práce na opravě komunikace na ulici Luční byly ukončeny. Na webu jsou zveřejněny fotografie, které jsou důkazem toho, že dobrá věc se podařila. Nyní už zbývá jen pár maličkostí (dokončení osvětlení, majetkové vypořádání ….).

Děkuji všem, kteří se na realizaci díla podíleli – zaměstnancům stavební společnosti PRESTAV spol. s r.o., Ing. Švestkovi a samozřejmě i Vám občanům ulice Luční za součinnost a trpělivost.

Ing. Blanka Končická, MBA
místostarostka obce

 

25. června 2015

 

Vážení občané,
již téměř celý měsíc probíhá oprava komunikace na ulici Luční, kde bydlíte. Doposud se podařilo zvládnout vzájemnou spoluprací a komunikací mezi obcí, jako investorem, zhotovitelem díla a mezi Vámi občany, všechny vzniklé a ne vždy příjemné situace.

Nyní Vám předkládám aktuální informace, které pro Vás budou určitě důležité:

  • od pátku 26. června bude možné vjíždět do ulice Luční a případně tam parkovat, ale pouze v dokončené a dodlážděné dolní části ulice;
  • zákaz parkování platí pro horní část ulice, která není dodlážděná;
  • dodláždění bude pokračovat od 1. července a mělo by být dokončeno do neděle 5. července;
  • po ukončení všech stavebních prací bude provedeno geodetické zaměření díla a na jeho základě pak dojde k majetkovému vypořádání mezi obcí a občany ve věci pozemků, kde je položena nová dlažba;
  • osvětlení ulice bude dokončeno do 31. července a poté budou mezi obcí a občany vypořádána věcná břemena k tomuto osvětlení.

Děkuji všem za trpělivost a součinnost při dokončení díla.

Irena Kynclová
starostka obce

 

4. června 2015

 

Vážení občané,
v pondělí 1. června 2015 začala oprava komunikace na ul. Luční. Vítězný uchazeč výběrového řízení společnost PRESTAV spol. s r.o., Brno byl měl stavební práce dokončit v souladu s objednávkou č. 2015/OBJ/28 do 31. 8. 2015. Cena za opravu uvedené komunikace se pohybuje ve výši 2,6 mil. Kč včetně DPH.

Cílem opravy je mít na ul. Luční povrch v provedení zámkové dlažby včetně osvětlení ulice. Na konci ulice (směrem k potoku) bude vybudované tzv. obratiště, které bude využito zejména pro potřeby Integrovaného záchranného systému. V této časti proto po dokončení díla nebude možné parkovat volně na ulici a místo bude označeno příslušnou dopravní značkou.

Prostor pro provádění stavebních prací je velmi úzký, zhotovitel díla nesmí poškodit inženýrské sítě (vodovod, dešťová a splašková kanalizace) vybudované v roce 2014 a proto po dobu provádění stavebních prací nebude možné do ulice vjíždět osobními vozidly. Žádáme proto občany bydlící na ulici Luční, aby tuto skutečnost respektovali, byli ohleduplní k pracovníkům stavební společnosti a měli následujících několik týdnů trpělivost.

Staveniště pro uložení stavebního materiálu bylo zřízeno v místech pod kostelem, proto mohou být i občané bydlící na ul. Lišky omezováni zvýšeným provozem nákladních vozidel, hlukem nebo prachem. I jim děkujeme za trpělivost, jedná se pouze o dočasný stav.

V případě dotazů se můžete v úředních dnech obracet na vedení obce.                                              

Irena Kynclová
starostka obce

Fotogalerie aktualizována 10.7.2015