CZECH POINT – úřad na cestě k lidem

Czech Point neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je způsob jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Obecní úřad Troubsko je od 1.1.2008 jedním z kontaktních míst Czech Pointu, které umožňuje občanům na počkání vydat ověřené výstupy ze čtyř základních registrů systému státní správy.

Czech Point poskytuje tyto služby

Výpisy z veřejných evidencí

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Obchodní rejstříkIČ subjektu
Živnostenský rejstříkIČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostínázev katastrálního území a číslo LV

Výpisy z neveřejných evidencí

  • Rejstřík trestů

Pro vydání ověřěného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou OP nebo cestovní pas. Výpis je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Czech Point – ceník:

 

Evidenceza první stranuza každou další i započatou stranu
Obchodní rejstřík100 Kč50 Kč
Živnostenský rejstřík100 Kč50 Kč
Katastr nemovitostí100 Kč50 Kč
Rejstřík trestů100 Kč0 Kč