Proběhl velký jarní úklid (2016)

Dnem D v nově pojmenované kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko, byla sobota 16. dubna 2016. Obec Troubsko se také do této akce zapojila pod názvem "UKLIĎME TROUBSKO". Organizátorem akce byl Obecní úřad ve spolupráci se Základní a mateřskou školou v Troubsku.

Při každé dobrovolné akci je potřeba dát dohromady dostatečný počet nadšenců, kteří jsou ochotní s nepořádkem kolem nás společnými silami „zatočit“. To se podařilo a v sobotu před devátou hodinou se u budovy Základní školy sešlo kolem čtyřiceti osob různého věku. Předem bylo s vedením obce projednáno, jaké části obce se budou uklízet a katastrální území pak bylo rozděleno na sedm částí. Pro každou část byl určen vedoucí úklidové skupiny, který obdržel informace k výchozímu bodu úklidu, popis trasy  a určení místa, kam se budou pytle s odpadem ukládat. Každý účastník pak vyfasoval kvalitní bílé rukavice zn. Cerva.

Vedoucími pracovních skupin byli:

  • tatínek pan Mikauš - členové jeho skupiny byli manželka a dvě děti;
  • zastupitel Pavel Vašek, který do úklidu zapojil i svou ženu Janu;
  • občanka z ulice Munkova Eva Dvořáková, kterou doprovázel kromě manžela i jejich pejsek;
  • paní učitelka z MŠ a zastupitelka Jarmila Kadlecová - to byla největší skupinka s nejmladšími účastnicemi (slečny Procházková a Ilková - 2,5 a 3,5 roku);
  • radní Petr Kamenický - i on zapojil do akce celou svou rodinu;
  • tatínek pan Ukropec - členové jeho skupiny byli opět manželka a synové Jan a Jiří;
  • pan učitel Zemach - skupinu tvořil téměř celý učitelský sbor ZŠ a doprovod jim dělali školáci a školačky.

Úklid se podařilo dokončit během dopoledne a v odpoledních hodinách pracovník údržby pan Urbánek svezl všechny pytle na jedno místo ke kostelu. Každý účastník obdržel sladkou odměnu a další připomínkou této úspěšné akce mu budou úklidové rukavice, které si mohl každý odnést domů.

Snažím se dlouhodobě v lidech podporovat elán udělat něco užitečného pro své okolí, zapojit vlastní ruce, ukázat, že to jde a nakonec se společně těšit z čistého prostředí kolem nás. Děkuji všem co se zapojili a zase za rok nebo i dříve při podobné akci na viděnou.

Blanka Končická
hlavní organizátor akce