Kaple Všech svatých

PIa CaeCILIa De Sekenberg Me eXtrVXIt et InstrVXIt Gratae posterItatI. Latinský nápis nad vchodem troubské kaple říká: Zbudovala Marie Cecílie ze Sekenberku pro všechny budoucí pokolení. Nápis je chronogramem, tzn., že nápadně vyznačená písmena udávají, čteny jako římské číslice, příslušný rok 1789. Přílišná vzdálenost farního kostela od tehdejší osady byla jedním z důvodů, proč se Marie Cecílie rozhodla postavit na dolním konci dědiny kapli. Stavba kaple byla zahájena v roce 1795 a po tříleté práci byla dne 29. září 1798 slavnostně vysvěcena ke Všem svatým.

Jedná se o jednolodní stavbu s polygonálním závěrem a čtyřbokou věží, která slohově odpovídá přechodu od baroku ke klasicismu. Vystavěna byla z pálených cihel, vydlážděna bílým kamenem a pokryta křidlicí. Původně byly v kapli tři oltáře, hlavní byl zasvěcen Všem svatým a postranní k Srdci Páně a Panny Marie. Stůl hlavního oltáře byl zděný, tabernákl (svatostánek) dřevěný, zlacený. Boční oltáře byly dřevěné polychromované. V kapli byly instalovány v roce 1847 varhany, které pocházejí z farního kostela. Sakristie byla postavena až v roce 1889.

Kromě zavedení el.proudu v roce 1925, venkovní opravy v roce 1926 a výměny oken nebyly v kapli prováděny žádné změny až do roku 1970, kdy obec postihla velká povodeň. Kaple byla zatopena do výšky 103 cm a utrpěla značné škody. Příliš velká vlhkost byla příčinou odstranění bočních oltářů, lavic a nábytku ze sakristie. Generální oprava pak proběhla až v polovině devadesátých let, kdy byla kaple celkově zrekonstruována. Od roku 1958 je kaple zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.