Uzavření ulice Ostopovická

Aktuální info

24. 10. 2014

Dokončování prací při výstavbě IV. etapy splaškové kanalizace

 • do konce října 2014 bude hotový živičný povrch ul. Ostopovické. Na ul. Marie Cecílie, Slunná, Sekorova a Sadová bude umožněn průjezd automobilům – pro plynulý vjezd do uvedených ulic bude provedeno dodláždění v cca ½ šířky odbočení;
 • u ul. Luční dojde v pondělí 3.11. k úpravě nájezdu do výšky nového povrchu; potom budou osazeny poklopy a obetonovány, v některých částech ulice bude navezena odfrézovaná drť
 • od pondělí 3.11. bude zahájeno odstraňování provizorních objízdných tras;
 • v průběhu listopadu budou probíhat práce na dokončení oprav chodníků a komunikací – budou provedeny práce na které má zhotovitel rekonstrukce uzavřenu smlouvu;
 • do konce listopadu proběhne likvidace zařízení staveniště včetně úpravy obecního pozemku u kostela;
 • v průběhu listopadu se ještě budou na ul. Ostopovická pohybovat stavební stroje, proto je nutné věnovat řízení vozidel zvýšenou pozornost;
 • v týdnu od 3.11. do 9.11. budou vráceny zpět na ul. Ostopovickou nádoby na separaci odpadu z hnízda u kostela.

Bližší informace

Obec Troubsko a Zhotovitel stavby

více fotografií

22. 10. 2014

Přejezd mezi ulicí Slunnou a Marie Cecílie

Aktuální informace k přejezdu mezi ulicí Slunnou a Marie Cecílie je následující:

 • ve středu 22. 10. 2014 bude přejezd vozidel umožněn;
 • v pondělí 27. 10. 2014 po 20:00 hod. bude přejezd odstraněn a začne pokládka asfaltového povrchu;
 • od pátku 31. 10. 2014 večerních hodin bude umožněn průjezd celou Ostopovickou ulicí a nebude nutné používat objízdné trasy
 • Obec Troubsko a Zhotovitel stavby

10. 10. 2014

Kompletní uzávěrka ulice Ostopovická – pokládka živice

Přejezd mezi ulicí Slunnou a Marie Cecílie nebude možný v termínech:

 • 20. - 22. října 2014 (pondělí až středa)
 • 27. - 31. října 2014 (pondělí až pátek)

Vjezd do ulice Luční nebude možný v termínu od 13. - 31. října 2014.

V uvedených dnech bude v závislosti na počasí provedena pokládka živice.

Dále zhotovitel stavby upozorňuje, že od 13. října 2014 nebude možné vjet na ulici Ostopovickou ani z jednoho konce tj. z křižovatky u kostela nebo od železniční trati. Občané mohou používat pouze dosavadní objezdové trasy.

O způsobu svozu směsného komunálního odpadu (každý týden ve středu) budou občané informováni v dalších dnech.

Obec Troubsko a Zhotovitel stavby

17. 9. 2014

Vážení občané,
od středy 17. září 2014 je zahájena oprava silnice Ostopovická. Práce započnou od železniční trati směrem ke kostelu. Postupně budou uzavírány vjezdy do bočních ulic a bude nutné využívat objízdné trasy.

Žádáme Vás, abyste respektovali dopravní omezení a poskytli součinnost při dokončení IV. etapy kanalizace. Naší snahou je veškeré práce maximálně urychlit a zkrátit dobu výluk a omezení.

Obyvatelé ulice Luční budou individuálně informováni zhotovitelem stavby - firmou IMOS a.s. o možnostech vjezdu do této ulice.

Obec Troubsko

29. 8. 2014
Rekonstrukce komunikace na ulici Ostopovická

Od 1.9.2014 bude zahájena výstavba na kompletní rekonstrukci ulice Ostopovická. Výstavba bude probíhat směrem od kolejí ke kostelu. Postupně budou tedy uzavírány vjezdy do místních ulic. Pro zadlážděné ulice jsou již nachystány objízdné trasy a to především pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Tyto trasy mohou být využívány i místními občany...více informací

zpracoval: IMOS Brno

18. 8. 2014

Vážení občané,

protože stále není určen začátek rekonstrukce ulice Ostopovické, neboť se čeká na rozhodnutí Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, je ulice Ostopovická stále průjezdná a není nutné používat objezdové trasy. O nových skutečnostech budete ihned informováni.

Individuální přípojky na kanalizaci je možné dále budovat dle instrukcí pracovníka Vodárenské akciové společnosti.

Svoz komunálního odpadu probíhá každou středu.

Nádoby na tříděný odpad ze dvou sběrných míst ul. Ostopovické jsou dočasně přemístěny na parkoviště u kostela.

7. 8. 2014

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám sdělila další informace týkající se uzavírky ulice Ostopovická:

 1. Objezdové trasy
  Přejezd přes ul. Ostopovická směrem na ul. Marie Cecilie v rámci objezdové trasy byl upraven s ohledem na blížící se školní rok na dobu do 7:30 hod. a po 18:00 hod.
 2. Svoz tříděného odpadu
  Nádoby na svoz tříděného odpadu – papír, plast a BRKO (bio-odpad) ze dvou hnízd na ulici Ostopovická (u zahrad a u garáží) budou po dobu uzavírky umístěny na parkovišti u kostela. Z tohoto místa pak bude nádoby svážet firma van Gansewinkel a.s.
 3. Svoz směsného komunálního odpadu (SKO)
  Svoz SKO bude probíhat každou středu v ranních hodinách i v době uzavírky. Příjezd na ul. Luční bude směrem od železniční trati, příjezd do ostatních ulic bude objezdovou trasou směrem od kostela. V případě změn budou občané včas informováni. Zároveň Vás žádám, abyste si nachystali včas popelnice, nejlépe už v úterý večer.
 4. Vodovod na ulici Luční
  Během minulého víkendu postihl obec přívalový déšť, který rozvodnil místní potok a zaplavil některé pozemky a studny. Na základě jednání s Vodárenskou akciovou společností, a.s. proto bude vodovod na ulici Luční zprovozněn před jeho kolaudací.
 5. Výstavba individuálních přípojek na novou kanalizaci

Dnes a zítra proběhnou chybějící zkoušky k ověření funkčnosti kanalizace a poté se zhotovitel definitivně vyjádří, za jakých podmínek bude možné se do nové kanalizace napojit. O výsledku Vás budeme co nejdříve informovat.

*****

Na závěr mně dovolte, abych vám poděkovala za součinnost a trpělivost při dokončování výstavby IV. etapy kanalizace a při prodloužení uzavírky ulice Ostopovická. Mnoho občanů mně volá, píše e-maily nebo zajde na Obecní úřad se zeptat. Občas dojde poštou anonymní dopis, ale tím se nezabývám, protože autor, zpravidla stěžovatel je neznámý a není tedy možné autorovi odpovědět. Z některých vašich reakcí je patrné, že omezení již trvá dlouho a znepříjemňuje vám život. Někteří z vás mně vyčítají, že s občany dostatečně nekomunikuji a nevím, co se za kostelem děje. Na tuto kritiku musím zareagovat. Každý týden ve čtvrtek se koná tzv. kontrolní den k výstavbě kanalizace, který končí vždy prohlídkou staveniště a přímo namístě jsou řešeny další postupy. Pokud je něco nového, ihned zprávu zveřejníme na webu obce a vyhlásíme rozhlasem. Ve výjimečných případech rozneseme důležité informace do schránek. V zástavbě za kostelem na ulici Munkova navíc bydlí členka rady, které se tedy výstavba kanalizace bezprostředně dotýká a která navíc sleduje aktuální stav, společně pak řešíme vzniklé problémy. Domnívám se proto, že vedení obce má výstavbu kanalizace pod kontrolou a občané jsou pravidelně informováni prostřednictvím různých informačních kanálů.

Věřím, že většina občanů za kostelem vnímá situaci podobně. Těším se stejně jako oni na to, až bude celé dílo dokončeno a život se po dvou letech zase vrátí do normálních kolejí.

Irena Kynclová
starostka obce

1. 8. 2014
Objízdné trasy a další informace

 1. Objízdné trasy pro občany bydlící v zástavbě za kostelem začnou platit od pondělí 11. srpna 2014  
 2. Přejezd přes ul. Ostopovická směrem na ul. Marie Cecilie bude možné občany využívat omezeně a to v pracovních dnech zhotovitele v době do 7:00 hod. a po 18:00 hod. Pracovním dnem mohou být i dny víkendu, záleží na klimatických podmínkách vhodných pro opravu povrchu. V době mezi 7:00 a 18:00 hod. budou přejezd umožněný pouze vozidlům zhotovitele stavby (IMOS a.s.) a integrovaného záchranného systému.
 3.  
 4. V průběhu prací dojde k uzavření přejezdu přes ul. Ostopovická a to z důvodu dodržení technologie opravy povrchu vozovky. O této skutečnosti budou občané včas informováni.
 5.  
 6. O přístupu do ul. Luční budou občané informováni individuálně zhotovitelem stavby.
 7.  
 8. Svoz odpadu – o způsobu svozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu ze sběrných hnízd u zahrad a u garáží svozovou firmou van Gansewinkel a.s. Vás budeme informovat v průběhu příštího týdne.
 9. V dalších dnech zveřejníme informace k výstavbě individuálních přípojek na novou kanalizaci. Informace budou určeny občanům, kteří ještě přípojku nemají.

Obec Troubsko a Zhotovitel stavby

30. 7. 2014

Informace k uzavírce ZDE.

26. 7. 2014

Uzavírka Ostopovická

Vážení spoluobčané,

Z důvodu kompletní rekonstrukce krajské komunikace na ul. Ostopovická (v úseku od kostela po dráhu) bude ul. Ostopovická od 1. 8. 2014 do 30.9.2014 kompletně uzavřena. Pro naléhavé případy (záchranná služba, hasiči, odvoz odpadu) budou zřízeny sjezdy a propoje dle přiložené situace. Parkovací plochy pro Vaše osobní automobily budou v oblasti u kostela, v místě stávajícího zařízení staveniště a v okolních ulicích obce Troubsko.

Žádáme všechny spoluobčany o spolupráci a kázeň při této technologicky náročné výstavbě.

Nákres objízdné trasy

Děkuji za pochopení.

Irena Kynclová
Starostka

24. 6. 2014

Vážení občané,

v souvislosti s výstavbou kanalizace IV. etapa bude v době od 5. 5. 2014 do 31. 7. 2014 úplně UZAVŘENA silnice na ulici Ostopovická, tj. v úseku od křižovatky ul. Nová po železniční přejezd.

Autobusy MHD budou vedeny po objízdných trasách.

Občané bydlící v nové zástavbě za kostelem budou moci zajíždět ke svým domům pouze mimo pracovní dobu. Firmy IMOS Brno i přes zákazové značky.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.