Vyhlášky a informace

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů.

  • Vyhlášky můžete vyhledávat zde.


2022

  • OZV č. 1/2022 - Obecně závazná vyhláška obce Troubsko, kterou se zrušují některé OZV
  • OZV č. 2/2022 - Obecně závazná vyhláška obce Troubsko, o nočním klidu

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

  • OZV 1/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, formulář - zrušeno
  • OZV 2/2011 - o místním poplatku ze psů - zrušeno

2008

  • OZV 1/2008 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

2005