Vyhlášky a informace

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

  • OZV 1/2012 - kterou se mění a doplňuje OZV 1/2011 o místním poplatku za užívání veř.prostranství - zrušeno
  • OZV 3/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • OZV 4/2012 - požární řád obce
  • Příloha č. 2 k OZV č. 4/2012 - přehled zdrojů vody pro hašení požárů
  • Příloha č. 2 k OZV č. 4/2012 - hydranty Troubsko mapa s čísly platná nová

2011

  • OZV 1/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, formulář - zrušeno
  • OZV 2/2011 - o místním poplatku ze psů - zrušeno

2008

  • OZV 1/2008 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

2005