Základní informace - Kontakt

Obecní úřad Troubsko

Obecní úřad Troubsko
Zámecká 150/8
664 41 Troubsko

IČ: 00 28 27 23
DIČ: obec není plátcem DPH

ID datové schránky: 7j6bawk
Č.účtu: 4423641/0100  - Komerční banka

Tel: +420 547 227 054

Fakturační údaje obce:
Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
IČ: 00282723
č. ú.: 4423641/0100

starosta:             starosta@troubsko.cz, tel. 603 575 385
místostarosta:    mistostarosta@troubsko.cz, tel. 736 767 183
účetní:                 ucetni@troubsko.cz, tel. 724 264 154
matrika:              matrika@troubsko.cz, tel. 724 264 155
el.podatelna:      podatelna@troubsko.cz, tel. 607 054 145
administrativaadministrativa@troubsko.cz, tel. 606 080 363

web:                 www.troubsko.cz

Vaše náměty na zlepšení života v obci

Byla zřízena nová e-mailová adresa namety@troubsko.cz , která je určena jako pomocník občanům pro hlášení poruch (například nefungující uliční světlo), nežádoucího odpadu (černá skládka), rozbitého obecního mobiliáře, nefunkční kanalizace nebo sdělení jiných informací, které pomohou ke klidnému bydlení v naší obci.

Úřední hodiny OÚ Troubsko

Pondělí: 8:00–11:00 a 13:00–17:00 h.
Středa: 8:00–11:00 a 13:00–17:30 h.

Úřední hodiny podatelny OÚ Troubsko

Pondělí: 8:00–11:00 a 13:00–17:00 h.
Středa: 8:00–11:00 a 13:00–17:30 h.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
divize Brno-venkov

Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Tel.: +420 545 532 333
Fax.: 545 532 392
E-mail: sekretariat@vasbv.cz 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec Troubsko

Frank Bold Advisory, s.r.o.
IČO 282 79 026
Údolní 567/33
602 00, Brno
tel. +420 545 213 975, +420 771 285 330
poverenec@frankboldadvisory.cz

jmenovanou osobou je Iva Langer Pikalová

Zásady ochrany osobních údajů