Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva obce Troubsko

V komunálních volbách volí občané 15 členů zastupitelstva. Podle výsledků voleb je na ustavujícím zasedání zvolena rada a ustaveny jednotlivé komise. Pro období 2018–2022 se volby konaly dne 5–6. 10. 2018

Rada obce

Ostatní členové zastupitelstva

Výbory obce

Finanční

  • Mgr. Jiří Pospíšil – předseda finančního výboru
  • Ing. Dalibor Bartoš
  • Mgr. Ing. Zuzana Blažková
  • Ing. Štěpán Hradečný
  • Jiří Jízdný

Kontrolní

  • Ing. Martin Křivánek - předseda kontrolního výboru
  • JUDr. Milan Švejda Ph.D
  • Vladimír Ryba
  • Ing. Pavel Vašek
  • Milan Svěrák