Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva obce Troubsko

V komunálních volbách volí občané 15 členů zastupitelstva. Podle výsledků voleb je na ustavujícím zasedání zvolena rada a ustaveny jednotlivé komise. Pro období 2022–2026 se volby konaly dne 23.–24. 9. 2022

Rada obce

Ostatní členové zastupitelstva

Výbory obce

Finanční

  • Mgr. Jiří Pospíšil – předseda finančního výboru
  • JUDr. Milan Švejda Ph.D.
  • Ing. Dalibor Bartoš
  • Mgr. Ing. Zuzana Blažková
  • JUDr. Zuzan Hortová

Kontrolní

  • Milan Svěrák - předseda kontrolního výboru
  • Ing. Martin Konečný
  • Vladimír Ryba (nečlen ZO)
  • Ing. Marin Křivánek
  • Doc.PhDr. Petr Kaniok, PhD