Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko

28. srpna 2015

Přiblížil se den „D“ a za pár dnů začíná nový školní rok. Pro děti Základní školy to znamená, že 1. září vstoupí do budovy, která se oblékla do nového kabátu a její žlutá barva září do dáli. Všichni, kteří se na této akci podíleli, obec Troubsko, zhotovitel, externí odborníci vykonávající autorský a technický dozor, drobní řemeslníci, paní ředitelka a další, věří, že se škola bude líbit a hlavně, že se tak krásná fasáda nestane terčem vandalů.

Příchodem ke škole zjistíte, že došlo i k opravě okolních prostor. Kolem budovy jsou okapové chodníky, nádvoří je vyskládáno z nové dlažby a zbývá už jen namontovat stříšku nad vchod a přidělat popisné číslo (vyrábí se nové) a držák praporu.

Co napsat na závěr informačního seriálu? Přeji žákům úspěšný vstup do nového školního roku, rodičům hodně radosti ze svých dětí a našim učitelům děkuji, že si vybrali pro své působení venkovskou školu v Troubsku a věřím, že se dětem budou věnovat i nadále s nadšením a trpělivostí.

Blanka Končická
místostarostka obce

18. srpna 2015

V horkých letních dnech zhotovitel dokončil zateplení půdy. Byla jsem se v těchto prostorách podívat jak probíhají práce a také abych vše zdokumentovala. Opravdu jsem pracovníkům nezáviděla, ba právě naopak, pracovat při teplotě 50°C a více stupňů není nic příjemného. Byla jsem ráda, že mohu pokračovat někam k vodě ….

Postupně se kolem objektu odstraňuje lešení a už z dálky je vidět, že volba barev fasády byla dobrá. Od minulého týdne jsou instalovány nové vstupní dveře, stříška nad vchodem se namontuje až později. Blíží se začátek školního roku a tak se upravuje i okolí školy. Škoda jen, že jsme neuspěli se žádostí o dotaci finančních prostředků na nové oplocení kolem školy. Vše nové by ještě více vyniklo.

Začínají přípravné práce na stavebních úpravách výdejny. Pro žáky Základní školy to bude v měsíci září znamenat určitá omezení, ale poté se mohou těšit na zbrusu nové prostory jídelny a efektivnější systém vydávání obědů.

Blanka Končická
místostarostka obce

31. července 2015

Stavební práce pokračují podle harmonogramu. Postupně se zjišťují problémy, na které je třeba reagovat. Včera byla například vystavena objednávka na dodávku a montáž klempířských prací (žlaby, svody, háky) nad rámec původního rozsahu projektové dokumentace v hodnotě téměř 75 tis. Kč. Čekáme na cenovou nabídku na stříšku nad vchodem do budovy, nové vstupní dveře v hodnotě 67,5 tis. Kč už byly objednány.

Všímaví občané mohli také zaznamenat, že část fasády nad střechou sborovny už svítí novotou. Na stěnu školy byly naneseny obě barvy, které budou použity pro naši základní školu. Kdo má možnost se pohybovat v blízkosti ZŠ Labská (Brno – Starý Lískovec), může se blíže seznámit s výsledky práce zhotovitele. Právě společnost SAIS Brno spol. s r.o. prováděla na této škole zateplení.

I uvnitř školy se ledacos upravuje a mění. V průběhu srpna proběhne v malé družině výměna linolea a určitě největším zásahem bude přestavba výdejny a prostor školní jídelny….

Tak užívejte léto a dále sledujte dění nejen v okolí školy, ale v celé obci.

Blanka Končická
místostarostka obce

23. července 2015

Je středa 22. července, krátce po 19 hodině. Stojím před budovou Základní školy a zdravím se s dělníky, kteří i v tuto pokročilou dobu na stavbě pracují. Vytahuji fotoaparát a dělám další fotky, které možná časem budou mít historickou hodnotu….

A jaké jsou novinky, které by Vás mohly zajímat? Ve středu proběhl už čtvrtý kontrolní den. Původně vybrané odstíny barev se musely nahradit odstíny s menší sytostí, aby bylo možné dodržet cenovou kalkulaci. Bylo rozhodnuto, že když je kolem budovy postavené lešení, že se mimo rozsah projektové dokumentace kompletně vymění klempířské prvky tj. podokapní žlaby a svodné potrubí. Ty stávající prvky už jsou na hranici životnosti a v krátké době by se stejně musely měnit. Pokračuje výměna oken na záchodech - z hygienických důvodů se stávající okna nahrazují většími okny. V této souvislosti se také vymění splachovací nádržky a provede se jejich nové propojení s přívodem vody.

Samozřejmě se toho událo mnohem více. Však máte možnost se při procházce obcí, například cestou na zmrzlinu, sami přesvědčit.

Blanka Končická
místostarostka obce

17. července 2015

Práce na zateplení objektu Základní školy pokračují podle časového harmonogramu. I přes velké teplo se dělníkům daří plnit termíny a případné problémy při realizaci díla se řeší na pravidelných kontrolních dnech, které se konají vždy ve středu v dopoledních hodinách. Tuto středu tj. 15. 7. proběhlo důležité jednání k výběru barvy budoucí fasády. Zpracovatel projektové dokumentace poskytl k výběru čtyři barevné varianty v různých kombinacích. Všichni, kteří měli možnost se na výběru jedné z variant podílet, se jednomyslně shodli na variantě označené písmenem „C“. Nechte se překvapit. Věřím, že se Vám barva bude líbit.

V průběhu stavebních prací dojde i k výměně vchodových dveří za hliníkové, které budou více „spolupracovat“ se zabezpečovacích a kamerovým systémem budovy ZŠ a bude nahrazena i původní stříška nad vchodem. Na fotografiích je patrné, že její demontáž už proběhla.

Bohužel jsme neuspěli se žádostí o dotaci na nové oplocení kolem školy a školní zahrady. S ohledem na celkové náklady zateplení školy a další investice do ZŠ a MŠ v letošním roce je více než pravděpodobné, že se nový plot vybuduje až v roce 2016.

Blanka Končická
místostarostka obce

10. července 2015

Začátkem června 2015 proběhla první schůzka všech zainteresovaných stran a bylo předáno staveniště k realizaci díla s názvem „Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko“. Zhotovitelem díla je společnost SAIS Brno spol. s r.o., který byl vybrán na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Investiční výdaje  související s realizací díla ve výši cca 2,3 mil. Kč budou hrazeny z dotace Operačního programu Životní prostředí - Fondu soudržnosti, z dotace Státního fondu životního prostředí a z rozpočtu obce.

Vlastní práce byly zahájeny 8. června s tím, že obě strany, jak objednatel, tak i zhotovitel, započali s přípravnými pracemi jako např. vyklizení půdního prostoru, návoz stavebního materiálu, příprava okolních pozemků pro stavbu lešení a mnoho dalších aktivit.

Občanům obce, kteří prochází ulicí Školní, stavební ruch určitě neušel. Každým dnem je možné vidět, že se v okolí základní školy děje stále něco nového. Proto jsme se rozhodli, že na webu obce vytvoříme nový odkaz a budeme Vám poskytovat aktuální informace a příslušnou fotodokumentaci.

V případě Vašich dotazů nám je zašlete na adresu zpravodaj.thseznam.cz.

Blanka Končická
místostarostka obce

Fotogalerie aktualizována 6.9.2015