Zámek s parkem a pavilony

Předchůdcem dnešního zámku byla starší gotická tvrz či opevněný dvůr připomínaný již na konci 15.století. První písemné zmínky o zámku pocházejí z roku 1573, kdy začíná s jeho stavbou tehdejší majitel panství Jan Munka. Objekt byl budován v renesančním stylu, což dosvědčují vyzděné pozůstatky arkád v přízemí a prvním patře nádvorní části. Zámek měl být původně postaven do kvadratury s vnitřním dvorem, ale k celkovému dokončení projektu došlo jen z půlky a dvě pravoúhlá křídla byla provizorně spojena vysokou zdí. Stavbu zámku tehdy zajišťoval brněnský architekt Antonio Gabri.

Pozdější přestavba spojená s rodem Verdenberků, která se datuje do roku 1660, přinesla zámku přestavbu na jednoduchou barokní stavbu dodržující půdorys zástavby původního slohu. Do areálu se vjíždělo nově vybudovanou věží, vedle které byly postaveny i přízemní hospodářské budovy a mohutná sýpka. Za pozdějších majitelů Sekenberků byla roku 1766 obnovena v zámku kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, která sloužila i obyvatelům obce. Na začátku 19. století došlo k úpravě parku, byly vybudovány dva zámecké pavilony a upravena vnitřní podoba zámku. Na počátku 20.století zámek kupuje Bedřich Hochberg, kterému je po druhé světové válce majetek vyvlastněn a začíná na něm hospodařit státní statek.. Než se tak však stalo, byl mobiliář celého zámku rozkraden tehdejším obyvatelstvem. Po roce 1990 se objekt vrací synům Bedřicha Hochberga kteří jej prodávají soukromému majiteli. Nyní musím jen smutně podotknou, že současný stav zámku je špatný a jeho budoucnost nejistá. Od roku 1958 je zámek zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.