Volby

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2022
 

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019

14.4.2019 konec lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů
Info k voličským průkazům vzor a tiskopis v PDF
Informace pro voliče v PDF

Všechny informace na MV ČR
www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Volby do zastupitelstva obce Troubsko 2018

Oznámení

Volební právo občana s ukončeným trvalým pobytem na území ČR

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí (doklady)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 se uskuteční 20. a 21. října. Termín voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman 19. dubna 2017. Občané České republiky, kteří dosáhli 18 let a nejsou omezeni ve svéprávnosti k výkonu volebního práva, zvolí 200 poslanců do Poslanecké sněmovny, dolní komory Parlamentu České republiky, pomocí systému poměrného zastoupení.

Důležité upozornění JMK k volbám 2017. 

Veškeré detailní informace jsou k dispozici na webu

Výběr informací vztahující se k naší obci: