Výstavba nového plotu mezi víceúčelovým hřištěm a fotbalovým hřištěm