Výstavba chodníků a dešťové kanalizace v ulici U Dráhy – projektová dokumentace