Odkup seníku v ulici Za Farou (budova bude využita jako sběrný dvůr)

Objekt bývalého seníku JZD byl zakoupen pro potřeby budoucího sběrného dvora, místa pro parkování obecní techniky a uskladnění posypového materiálu. Na objekt byl zpracován statický posudek, který potvrzuje a schvaluje další využití stávající konstrukce.