Vybudování doskočiště v prostoru víceúčelového hřiště