Vybudování přípojky splaškové kanalizace na víceúčelové hřiště