Víceúčelové hřiště - drobné úpravy a dodělávky

V měsíci březnu proběhlo odstranění mobilního provizorního oplocení a dobudování nové pevné části plotu s brankou v místech navazující na dětské hřiště, dále proběhlo osazení skruží na ohniště a studnu, byl osazen nový poklop na rozvod vody pro zalévání, proběhla výměna poničené vložky zámku na dětském hřišti a osazení nových výložníků osvětlení u hřiště s umělou trávou.