Nákup nové kopírky + 2ks notebooků pro potřeby OÚ

Obec pořídila novou kopírku pro potřeby pracovníků obecního úřadu.

Původní starší, ale funkční stroj byl darován do MŠ.