Památník padlých - průběh rekonstrukce

Památník byl omyt tlakovou vodou a povrch očištěn od volně rostoucích mechů. Došlo k opravám spár kamenných kvádrů a k opravám nápisů obětí první světové války, které se nacházejí na samotných kamenech. Dále bylo přistoupeno k očištění desky obětí druhé světové války a kompletní opravě (zlacení) písma desky. Došlo k demontáži teracových obrub památníku. Popraskané obruby byly přebroušeny, zatmeleny a napojeny na sebe. Pod obrubou byl vybudován nový základ, na který byla následně vrácena samotná obruba. V rámci uvedení do původního stavu byly obnoveny sloupky plůtku památníku. Byl dobudován železný plůtek, byla vykácena nevhodná zeleň kolem památníku. Památníky byl nasvícen a jeho okolí bylo vysypáno novým okrasným kamenivem. Na závěr došlo k chemickému ošetření povrchů.


Pomník Hodak - průběh rekonstrukce

U pomníku bylo obnoveno písmo na náhrobcích.


Polní kříž U Lednice – průběh rekonstrukce

Kříž byl očištěn tlakovou vodou a přeleštěn. Nově byly pozlaceny a opraveny veškeré nápisy a samotná soška Krista. Na závěr došlo k chemické očistě proti usazování mechů.

 

Rekonstrukci provedla firma Kamenosochařství Martin Růžička z Omic.

Na rekonstrukci byla získána finanční podpora z dotačního programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021.