Nákup pozemků p.č.335/10, p.č.335/11, p.č.335/12

Obec Troubsko odkoupila pozemky na ulici U Dráhy pro budoucí výstavbu chodníkového tělesa.