Oprava (restaurování) litinového kříže na hřbitově

Rekonstrukci litinového kříže z 19.století provedla firma Vaněk. Stářím značně poškozený kříž byl demontován, odvozen na pískování, byla provedena kovářská oprava, nastříkáno a pozlaceno. Dále byl vyzděn nový základ, opraven kamenný podstavec a proběhlo osazení monumentu na původní místo. Kříž zobrazuje krucifix (zpodobení ukřižovaného Krista), postavy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty.