Rekonstrukce historické části hřbitovní zdi

Postup prací byl navrhnut tak, aby se ke stavbě přistupovalo jako k opravě zapsané památky. Došlo k otluku zbývajících omítek, odstranění zbytků původní koruny, dozdění částí, u kterých zdivo chybělo, osazení bednění a dorovnání plochy pod novou korunou, dále pak nanesení cementového podhozu v celé ploše, natření plochy pod korunou zídky cementovou hydroizolací, nanesení jednovrstvé vápenné omítky v celé ploše zdiva, osazení koruny plnou cihlou Klinker, vyspárování koruny z cihel, nanesení penetrace a samotné finální barvy. Úsek za márnicí, který byl vystaven z betonových prefabrikátů byl zbourán a vystavěn z klasických plných cihel. Šířka zdiva byla rozšířena na 45 cm, aby bylo dosaženo stejných rozměrů jako u původní přiléhající části zdiva.

Dále došlo u části zídky za vodní nádrží k demolici, a to z důvodů nekvalitních základů. V tomto úseku doslova hrozilo zřícení zídky. Bylo přistoupeno k vybagrování základové spáry, osazení ztraceného bednění a vylití nových betonových základů. Původní zídka byla v této části vystavěna ze sloupků plných cihel a jejich vyzděním o šířce 15 cm. Nově došlo opět k rozšíření celé zídky na 45 cm, aby navazovala na stávající stojící část. Sklon v terénu byl vyřešen postupným sestupem tzv. kaskádou. Nově vystavěné části zídky jsou ponechány přes zimu bez omítek, a to z důvodu vymrznutí a mírného sednutí stavby, tak aby byla na následné omítce omezena tvorba prasklin a následné degradace zdiva. Stavební práce prováděla firma Bednář v průběhu srpna až listopadu.