Rekonstrukce sousoší sv. Cyrila a Metoděje

V dubnu roku 2022 bylo u akademické sochařky Radky Levínské objednáno restaurování této cenné nemovité kulturní památky z konce 19.století. Stav sousoší byl dvacet let po poslední velké opravě tristní. Zub času a přírodní vlivy nahlodaly především spodní část sochy. Ta byla poškozena vlivem vzlínající vody, zasolení a působením náletových rostlin a mechů. Docházelo tak ke drolení druhotných vrstev umělého kamene a zároveň i poškozování originální kamenné hmoty. Horní část sousoší byla v minulosti výrazně poškozena vandaly. Restaurátorská práce započala v září roku 2022 a byla ukončena v červnu roku 2023.

Restaurátorský proces

  1. etapa: sejmutí povrchového znečištění
  2. etapa: odsolení
  3. etapa: konsolidace kamenné hmoty - oprava trhlin, injektáž, ochranné nátěry
  4. etapa: výměna špatně umístněných tabulek s nápisy, očištění nanesení nových barev písma
  5. etapa: doplnění chybějících částí - modelace rukou
  6. etapa: rekonstrukce sochy Panny Marie
  7. etapa: povrchová úprava
  8. etapa: doplnění zlacených atributů

Památka byla touto akcí zrestaurována a zakonzervována. Předpoklad dalšího opravného zásahu je zhruba za 15–20 let. Cena za restaurování sousoší byla 669 300 Kč.

Akce byla spolufinancována částkou 160 000 Kč Jihomoravský krajem z dotačního programu D2.

Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování movitých a nemovitých kulturních památek.