Vánoční bohoslužby – farní kostel v Troubsku 2020

Omezený počet účastníků – 42 osoby!!!

ČTVRTEK  24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN

16:00 – vánoční vigilie
Obvyklá mše svatá definovaná jako pro rodiče s dětmi - přednostně pro pravidelné návštěvníky bohoslužeb v neděli a ve všedních dnech. Účast moderuje farář. Počet naplněn !!! - přímý přenos

22:00 – „půlnoční“
Přednostně pro ty, kteří se účastní bohoslužeb jedenkrát za rok nebo velmi příležitostně. Rezervace do 22. 12. 2020 (aby bylo možno doplnit zbývající místa) tefonicky, sms, emailem u faráře. Lze domluvit i svátost smíření – zpověď ( jako bonus, není povinnost). Mobil – 603597155, email – frantisek.koutnygmail.compřímý přenos

PÁTEK 25. 12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

7:30,   9:00 – přímý přenos
Odpoledne 14:00 – 17:00 – možnost návštěvy kostela a Betléma

SOBOTA 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

7:30,  9:00

NEDĚLE 27. 12. – SVÁTEK  SVATÉ  RODINY – obnova manželských slibů

7:30, 9:00 – přímý přenos

Doporučení

rezervace míst na bohoslužby v pátek, sobotu a neděli nejlépe telefonicky na faráře na 603597155, SMS nebo email – frantisek.koutnygmail.com.
Prosím vyberte si účast na jednu bohoslužbu, aby se dostalo na jiné.
Příchozí nad limit počtu má možnost sledovat bohoslužbu v předsíni prostřednictvím monitoru.

Využijte mnohých nabídek prožívání bohoslužeb prostřednictvím TV, rozhlasu a sociálních sítí.

Všem přeji i přes mnohá omezení pravou Radost Vánoc, které nezabrání Covid ani unavený PES.

František Koutný
farář