Velikonoční obřady ve farním kostele online

Zjednodušené obřady ve farním kostele bez účasti veřejnosti s přisluhujícími

ZELENÝ ČTVRTEK  9. 4. 
v 18:00 - Mše sv. na památku Večeře Páně  

VELKÝ PÁTEK 10. 4. 
15:00 – památka Umučení Páně 

BÍLÁ SOBOTA 11. 4.
20:00 - Velikonoční vigilie - bdění 

NEDĚLE 12. 4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  - mše svatá 9:00 hod

Je připraven online přenos na YouTube. 

Odkaz na živé vysílání bude zveřejněn v sekci Ohlášky
bezprostředně před každým obřadem. 

Čeští a moravští biskupové navrhují, aby v době kdy se slaví Velikonoční vigilie na Bílou sobotu po setmění, věřící zapálili za okny domovů svíčku, symbol Ježíše Krista, Světlo našeho života.