Výročí 240 let posvěcení farního kostela v Troubsku