Datová schránka pro živnostníky a nepodnikající právnickou osobu od 1. 1. 2023 AUTOMATICKY

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Další novinky

Popelnice - čipování

Vážení spoluobčané,

navázali jsme spolupráci s novou svozovou společností Recovera Využití zdrojů, a.s., a proto je třeba označit nádoby na odpad…