Fotosoutěž Troubsko - pravidla

TROUBSKO VAŠIMA OČIMA 2020
Rádi fotíte? Pošlete své fotky do naší obecní mini fotosoutěže. Těšíme se na vaše umělecká díla i dokumentární fotky.
Vyhlášení a podmínky fotosoutěže 

 1. Organizátor soutěže
  Organizátorem fotosoutěže je kulturní komise obce Troubsko, Zámecká 150/8
  664 41 Troubsko („dále jen organizátor").
 2. Téma soutěže
  Troubsko vašima očima – snímek musí vzniknout v Troubsku či nejbližším přilehlém okolí. Může zahrnovat krajinu, život v obci, sportovní, kulturní a společenské aktivity, kladné i negativní postřehy.
 3. Termín trvání soutěže
  Soutěž probíhá od 1.4.2020 do 31.12.2020 a je uspořádána jednokolově. 
 4. Účastníci soutěže
  Účastníkem fotosoutěže (dále jen "účastník") se stává každá fyzická osoba s bydlištěm na území ČR, která v termínu soutěže doručí nejvýše 3 fotografie a přiloží k nim kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, popř. e-mail). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a profesionální fotografové.
 5. Požadavky na fotografie
  A. Musí vzniknout v Troubsku a nejbližším okolí přilehlém k obci.
  B. Fotografie budou doručeny v digitální podobě (min. rozlišení 1600*1200 px) včetně výstižného názvu či popisu buď přes www.uschovna.cz  na adresu zpravodaj.th@seznam.cz či vypálené na CD na OÚ Troubsko (podatelna)
  C. Autor uvede kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail)

  Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie z menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje odesílatele, nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny.
 6. Hodnocení fotografií, vyhlášení výsledků a odměny
  Hodnocení proběhne v měsíci lednu 2021. Hodnotit bude porota v čele s garantem - profesionálním fotografem Vítem Mádrem. Dále bude vyhlášeno hlasování veřejnosti.
  Výherci budou o výhře vyrozuměni písemně, e-mailem, popřípadě telefonicky. Výherní listina bude k dispozici na webových stránkách organizátora soutěže. Oceněna budou první tři místa ohodnocená porotou a první 3 místa vzešlá z hlasování veřejnosti. Výherci obdrží dárkové předměty obce Troubsko. Ceny není možné vymáhat soudní cestou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
  O vyhlášení vítězů a předání výher budeme informovat v průběhu prosince 2020 
 7. Všeobecné podmínky soutěže
  Účastník se zavazuje, že do soutěže nepřihlásí fotografie, které žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže, mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem, byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže, obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z důvodu možného považování za reklamu) či jiným způsobem nevhodný obsah pro potřeby soutěže (např. zobrazení loga či jakýchkoliv reklamních prostředků).

  Zasláním soutěžních fotografií účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití fotografií organizátorem soutěže. Účastník souhlasí s veřejným vystavením fotografií v rámci tématické výstavy pořádané obcí Troubsko, s otištěním v TROUBSKÉM HLASATELI v tištěné i elektronické podobě a také uveřejněním na webu obce Troubsko. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, fotografie nezveřejnit či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

  Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách v průběhu soutěže a vlastního vyhlášení výsledků.

Kulturní a sociální komise při obci Troubsko

Další novinky

Obecní rozhlas - rekonstrukce

Obecní rozhlas - rekonstrukce

Vážení občané,

Z důvodu modernizace místního rozhlasu v celé naší obci NEBUDE rozhlas v provozu cca do 21. 8. 2020. Sledujte proto prosím webové…

Zubní oddělení - dovolená

Zubní oddělení - dovolená

MUDr. Enev – zubní oddělení – NEBUDE ordinovat od 10.–14. 8. 2020.

Akutní případy ošetří POUZE po tel. domluvě zubní odd. ve Střelicích na tel. 777…