Informace občanům v tíživé životní situaci vlivem růstu cen energií

Svaz měst a obcí ČR poskytuje informační servis a pomocnou ruku občanům, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi.

Zde najdete například informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP), kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi.

Přehledně o pomoci informuje i web samotného Úřadu práce či stránky MPSV.