Mimořádný svoz směsného komunálního odpadu

Mimořádný svoz směsného komunálního odpadu od Vašich domů (černé popelnice) se uskuteční ve čvrtek 5. 1. 2023.

Svoz směsného komunálního odpadu z chatových oblastí proběhne ve čtvrtek 12. 1. 2023.