Popelnice - čipování

Vážení spoluobčané,

navázali jsme spolupráci s novou svozovou společností Recovera Využití zdrojů, a.s., a proto je třeba označit nádoby na odpad funkčními kódy. Prosíme Vás o spolupráci, tuto středu a čtvrtek postavte před dům VŠECHNY své nádoby, které ještě nejsou opatřeny kódy, viz. obrázky, a ponechejte je venku až do 16.00 hodin. Zajistíte tak hladký průběh celé akce. Od ledna 2023 budou vyváženy pouze nádoby, které budou opatřeny těmito funkčními kódy.

Děkujeme Vám.

Další novinky