Sociální problémy - pomoc MěÚ Šlapanice

Další novinky

Popelnice - čipování

Vážení spoluobčané,

navázali jsme spolupráci s novou svozovou společností Recovera Využití zdrojů, a.s., a proto je třeba označit nádoby na odpad…