UPOZORNĚNÍ - Životní podmínky 2019

Výběrové šetření v domácnostech z Českého statistického úřadu.

Český statistický úřad (ČSÚ) informuje o provádění výběrového šetření v domácnostech pod názvem „Životní podmínky 2019“, které bude provádět v době od 2. 2. 2019 do 26. 5. 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Tito tazatelé se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření „Životní podmínky“, popř. průkazem zaměstnancem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná dat jsou důsledně chráněna – ČSÚ plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Smyslem tohoto zjišťování je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a také získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.