Výzkumný ústav pícninářský Troubsko - Den otevřených dveří