2021

 

Nový zákon o odpadech a změny v naší obci aneb „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“

V současné době se v ČR skládkuje 45 % odpadů (hůře jsou na tom v Evropě jen balkánské státy). Tendence je ale jasná: skládkování postupně omezovat až téměř vypustit....
Více informací

Změny v odpadovém hospodářství aneb v jaké fázi se nacházíme?

Jak jsme již v březnovém vydání zpravodaje avizovali, naše obec chystá změny v oblasti odpadového hospodářství. Přípravy jsou v plném proudu. Připomeňme si, o jaké změny se jedná....
Více informací
 

 

2020


13. 2. 2020
Místní poplatky 2020
Ke stažení ve formátu PDF
 

2020
Přehledná tabulka vývozu odpadu pro rok 2020
 

2019


10. 12. 2019
Svoz odpadu během svátků
Svoz směsného komunálního odpadu v naší obci bude prováděný bez změny, tedy pojede se i ve svátek 25 .12.2019.
V případě komplikací při prováděných svozech, volejte prosím neprodleně dispečera pana Zdeňka Berky na M: 606 729 547.
 

28. 11. 2019
Diplom za páté místo v soutěži JMK_My třídíme nejlépe

Vážení občané, obec Troubsko získala v rámci soutěže Jihomoravského kraje My třídíme nejlépe diplom za celkové páté místo ve sběru tříděných odpadů. Dále bylo Troubsko vyhlášeno skokanem roku, kdy z loňské pětadvacáté pozice poskočilo na příčku pátou. Velké poděkování za tento výsledek patří Vám všem, kteří poctivě třídíte odpady.
Volánek Vítězslav
 

10. 9. 2019
Pasport sběrných hnízd


17. 7. 2019
Vyúčtování zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení za rok 2018
Ke stažení ve formátu v PDF

 

Místní poplatky 2019
Ke stažení ve formátu PDF

Oprava informace ke svozu plastů

2. 3. 2019
Otevření BIO-sběrného místa a sběr použitého kuchyňského oleje z domácností
Ke stažení ve formátu v PDF


2018


2. 10. 2018
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY BIO MÍSTA

Od 3. října 2018 je změna provozní doby BIO MÍSTA ve středu. Nová provozní doba je od 16 do 17 hodin.


SADA TAŠEK NA TŘÍDĚNÍ ODPADU
Od začátku října jsou opět k dispozici na OÚ Troubsku sady tašek na třídění odpadu v domácnosti. Jedná se o tři kusy tašek v barvách – žlutá na plast, modrá na papír a zelená na sklo.

Blanka Končická
místostarostka obce
 

1. 5. 2018
Navýšení svozu odpadu
Ke stažení ve formátu DOCx


22. 2. 2018
Místní poplatky 2018
Ke stažení ve formátu PDF

Oprava informace ke svozu plastů

Na základě upřesnění se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. byl pro svoz plastů určen PÁTEK.

Omlouvám se občanům za dřívější mylnou informaci, že se plasty sváží ve STŘEDU.

Blanka Končická
místostarostka obce

19. 2. 2018
Svoz odpadu od ledna 2018

Směsný komunální odpad se sváží 1x za 2 týdny vždy ve středu v lichých týdnech (poprvé proběhl svoz 3. 1. 2018).

Tříděný odpad z hnízd se sváží takto:

 • Plast – celoročně 1x týdně v pátek
 • Papír – celoročně 1x týdně ve čtvrtek
 • Skleněné obaly (bílé a barevné) – celoročně 1x za měsíc (zvony od 20. do 25. dne v měsíci, nádoby 1100l – druhý lichý týden v měsíci – poprvé proběhne svoz 19. 1. 2018)
 • Bio odpad – od dubna do listopadu 2x týdně v pondělí a čtvrtek
 • Biologicky nerozložitelný odpad z nádob 1100l u hřbitova - celoročně 1x týdně ve středu
 • Elektrozařízení, textil, kov a olej – svoz je na vyžádání obce po naplnění nádob/kontejnerů

Hnízda jsou umístěna na těchto místech:

 1. ul. Ostopovická – u garáží (pravá strana směrem k trati)
 2. ul. Ostopovická – u tůjí (levá strana směrem k trati proti odbočce na ul. Sadová)
 3. ul. Ostopovická – s oplocením (levá strana směrem k trati)
 4. Prodejna Hruška
 5. Obecní úřad (u autobusové zastávky)
 6. Sokolovna
 7. ul. Družstevní
 8. Křižovatka u kostela
 9. Mateřská škola
 10. Veselka – u kapličky
 11. Veselka – ul. U rybníka

Bio sběrné místo u kostela je otevřeno od dubna do listopadu ve dvou dnech – středa a sobota.

Nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad a pneumatiky se sváží 2x za rok na jaře a na podzim. Termín je určen po domluvě se svozovou firmou.

Bližší specifikace svozu odpadu je uvedena ve Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která je zveřejněna na profilu zadavatele obce Troubsko.

Blanka Končická
Místostarostka obce

14. 12. 2017
Svoz směsného komunálního odpadu od 1. ledna 2018 

V roce 2018 stejně jako v roce 2017 bude provádět svoz směsného komunálního odpadu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 11. října 2017 bude prováděn svoz 1x za   2 týdny vždy ve středu. První svoz proběhne v lichý týden tj. 3. Ledna 2018 a poté každou středu v dalších lichých týdnech.

V obci je vybudováno dostatek míst (hnízd), kde jsou umístěny nádoby na třídění odpadu a proto nebude svozová firma odvážet odpad, který bude umístěný vedle odpadových nádob (dále „popelnic“). 

Svozová firma je oprávněna odmítnout svoz odpadu v případě, že popelnice bude obsahovat nedovolené složky jako zemina, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, odpad z vegetace, vánoční stromky, žhavý popel nebo odpad s nebezpečnými vlastnostmi.

Dále upozorňujeme, že vánoční stromky nejsou směsný komunální odpad a proto je nelze ukládat vedle popelnic a očekávat, že je svozová firma odveze. Vánoční stromky jsou BIO ODPAD a proto je můžete průběžně až do konce ledna ukládat k BIO místu u kostela nebo do hnízd, odkud je odklidí zaměstnanci údržby obce.

Blanka Končická
Místostarostka obce

11. 9. 2017
2017 - Podzimní mobilní svozy 

Přistavení VOK proběhne v termínu- od 6. října do 9. října 2017 kontejnery budou přistavené – U kostela, u SD, Veselka u kapličky

Mobilní sběr NO proběhne dne 30. září 2017 od 8 do 10.00 hod. na těchto místech - U kostela 8.00-8.30 hod.; u OÚ 8.45-9.15 hod.; Veselka u kapličky 9.30-10.00 hod.

Detailní informace v letáčku zde.

20. 3. 2017
2017 - Jarní mobilní svozy 

Přistavení VOK proběhne v termínu: 28.dubna - 2. května 2017
Kontejnery budou přistavené: U kostela , U OÚ, Veselka u kapličky

Mobilní sběr NO proběhne dne 6. května 2017 od 11.30 do 13.00 hod. na těchto místech  - U kostela 11.30-12.00 hod.; u OÚ 12.00-12.30 hod.; Veselka u kapličky 12.30-13.00 hod.

Sběr pneumatik - 11.5.2017 - pneu bez disků ponechte před domem

Detailní informace v letáčku zde.

1. 3. 2017
Otevření BIO sběrného místa

BIO SBĚRNÉ MÍSTO u kostela se pro občany otevře už od středy 8. března 2017. Pro rok 2017 je upravena provozní doba:

STŘEDA: 17 – 18 hodin
SOBOTA: 10 – 12 hodin


Věříme, že rozšíření provozních hodin občané uvítají. V případě potřeby je možné ještě provozní dobu upravit.

Od 1. dubna 2017 budou k dispozici nádoby na bio odpad v hnízdech.

Blanka Končická
Místostarostka obce

27. 5. 2016
Změna otevření bio-místa

UPOZORNĚNÍ
NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY BIO SBĚRNÉHO MÍSTA
Bio sběrné místo bude od 28. 5. 2016 otevřeno každou sobotu v době od 16–18 hod.

Děkujeme za pochopení.

Přehled sběrných míst v obci Troubsko

Přehled jednotlivých sběrných míst na odpady, včetně popisu, které typy odpadů lze na jednotlivých sběrných místech třídit. Mapa zde: www.google.com/maps/d/edit?mid=zNnPBZMI6QW0.kP9ECwblxwoY

16. dubna 2016
Proběhl velký jarní úklid

Více informací včetně fotogalerie zde.

14. dubna 2016
Seznam míst pro akci UKLIĎME TROUBSKO dne 16. 4. 2016

Ke stažení zde ve formátu PDF.

4. dubna 2016
Svozové dny tříděného odpadu v obci Troubsko od dubna 2016

Druh odpaduDEN
        BIOODPAD
(hnědá nádoba)
Pondělí a Čtvrtek
PLAST
(žlutá nádoba)
Úterý a Pátek
PAPÍR
(modrá nádoba)
Čtvrtek
SKLO/BÍLÉ
(zvon nebo nádoba)
1 x za měsíc
SKLO/BAREVNÉ
(zelená nádoba)
1 x za měsíc

5. ledna 2016
Svozové dny tříděného odpadu v obci Troubsko od ledna 2016

Druh odpaduDEN
        BIOODPAD
(hnědá nádoba)
Do 31.3.2016 se nevyváží
PLAST
(žlutá nádoba)
Úterý
PAPÍR
(modrá nádoba)
Čtvrtek
SKLO/BÍLÉ
(zvon nebo nádoba)
1 x za měsíc
SKLO/BAREVNÉ
(zelená nádoba)
1 x za měsíc

2. prosince 2015
Svozové dny tříděného odpadu v obci Troubsko od listopadu 2015

Druh odpaduDEN
        BIOODPAD
(hnědá nádoba)
Svoz bioodpadu začne od 1. 4. 2016.
Ke stejnému datu bude opět otevřeno bio sběrné místo u kostela.
PLAST
(žlutá nádoba)
Úterý
PAPÍR
(modrá nádoba)
Čtvrtek
SKLO/BÍLÉ
(zvon nebo nádoba)
1 x za 2 měsíce
15.4., 17.6., 12.8., 14.10., 16.12.
SKLO/BAREVNÉ
(zelená nádoba)
1 x za 2 měsíce
15.4., 17.6., 12.8., 14.10., 16.12.

26. listopadu 2015
Nabízíme k odběru domácí kompostéry

Na základě Kupní smlouvy č. 01/2015 dodala společnost JELÍNEK - TRADING spol. s r.o. 250 domácích kompostérů. O kompostéry je mezi občany velký zájem, aktuálně je k dispozici ještě 25 kusů kompostérů. V případě Vašeho zájmu stačí vyplnit a předat na Obecní úřad tzv. návratku, na základě které je pak připravena Smlouva o výpůjčce a darování. Proto neváhejte a instalujte si tohoto zahradního pomocníka ještě před začátkem zimy.

Blanka Končická

15. listopadu 2015
Svozové dny tříděného odpadu v obci Troubsko od listopadu 2015

Druh odpaduDEN
        BIOODPAD
(hnědá nádoba)
Úterý a Pátek
PLAST
(žlutá nádoba)
pouze Úterý
PAPÍR
(modrá nádoba)
Čtvrtek
SKLO/BÍLÉ
(zvon nebo nádoba)
1 x za 2 měsíce
15.4., 17.6., 12.8., 14.10.,16.12.
SKLO/BAREVNÉ
(zelená nádoba)
1 x za 2 měsíce
15.4., 17.6., 12.8., 14.10.,16.12.

2.11.2015
Kompostéry jsou nyní skladem k odebrání

19.10.2015
Zavření BIO sběrného místa

Omlouváme se občanům, že v sobotu 17. října 2015 nedošlo k otevření BIO sběrné místo u kostela. Důvodem byla nečekaná zdravotní indispozice obsluhy místa.

Blanka Končická
místostarostka obce

1.10.2015
Proč kompostovat?

Bioodpad je potřeba oddělovat od ostatního směsného komunálního odpadu. Má vysokou vlhkost a v uzavřené nádobě (odpadkový koš, popelnice) se u dna vytváří zvodnělý výluh, ve kterém odpad začne hnít. Pokud bioodpad ukládáte do speciálních odvětrávaných košů, výluh se nevytvoří a minimalizuje se i zápach.

Bioodpad, který se ponechá na skládce společně s ostatním odpadem, hnije. Tvoří se metan, čpavek, sirovodík a oxid uhličitý, který nepříjemně zapáchá, může ohrožovat zdraví a patří mezi skleníkové plyny. Bioodpad uložený na skládku navíc zůstává bez dalšího využití. Živiny a organické látky v něm obsažené se nevrací do přirozeného koloběhu látek.

Co lze kompostovat?

Z domácnosti
 • zbytky ovoce a zeleniny (nevadí i zbytky citrusových plodů)
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • papírové kapesníky, ubrousky
 • podestýlka domácích býložravých zvířat
Ze zahrady
 • posekaná tráva, listí, větvičky
 • plevele, zbytky zeleniny
 • piliny, hobliny, kůra
 • popel ze dřeva
 • trus býložravých hospodářských zvířat
 • peří a chlupy domácích zvířat

Co není vhodné kompostovat?

 • kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
 • stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat olej a tuk nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)
 • rostliny napadené chorobami
 • vykvetlé plevely
 • chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
 • popel z uhlí, cigaret
 • prachové sáčky z vysavače
 • exkrementy masožravých zvířat
 • časopisy (barevné, na křídovém papíře)
 • plasty, sklo, kovy, kameny

Blanka Končická
místostarostka obce

25.9.2015
Distribuce domácích kompostérů

Kompostérů je celkem 250 ks a budou do obce dodány ve třech samostatných dodávkách. Předpokládáme, že první dodávka proběhne začátkem měsíce října.

Postup distribuce kompostérů občanům:

 • zaměstnanec obce telefonicky osloví zájemce o kompostér, provede kontrolu údajů uvedených v návratce evidované na Obecním úřadě, informuje občana o možném termínu odběru kompostéru a požádá ho o kontrolu parcelního čísla, kde bude kompostér umístěný. Parcelní číslo se uvádí do Smlouvy o výpůjčce a darování (dále jen „Smlouva“);
 • vzor Smlouvy je zveřejněn na webu obce zde: smlouva.doc ;
 • kompostér bude občanovi vydán proti podpisu Smlouvy v domluveném termínu odběru v úředních dnech – pondělí a středa, mimořádně pak v sobotu od 10.00 do 12.00 hod.;
 • místem předání kompostéru bude parkoviště u Obecního úřadu;
 • kompostér musí být umístěný na katastrálním území obce Troubsko;
 • pokud v jednom domě bydlí osoby dvou samostatně hospodařících domácností, pak nárok na kompostér může uplatnit každá domácnost a se zástupcem každé domácnosti bude uzavřena samostatná Smlouva;
 • s podobou domácího kompostérů se můžete seznámit před obchodem paní Benešové.

Blanka Končická
místostarostka obce

21. července 2015
Domácí kompostéry pro občany - informace + návratka

15. června 2015
Pečlivé třídění plastů

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás požádat, abyste pečlivě třídili plastové odpady. Kontrolou pracovníky svozové firmy bylo zjištěno, že v poslední době jsou do žlutých nádob na plasty hojně umísťovány fólie z bazénů (modré bazénové fólie), stavební plasty a novodurové trubky.

Tyto odpady  v žádném případně do nádob na plasty nepatří!

Občané mohou tyto odpady odevzdat buď do sběrných dvorů zřízených v okolí obce, nebo je odevzdat při mobilním svozu objemných odpadů. Pokud osádka při svozu odpadu zjistí, že nádoba je zaplněna tímto druhem stavebního odpadu, nebude prostřednictvím KUKA vozu svezena. Osádka pořídí fotodokumentaci, ve kterém hnízdě se takto naplněná nádoba nachází, nádobu nevyveze a obec bude povinna na vlastní náklady provést likvidaci tohoto nevhodného odpadu. Pro informaci přikládám samolepku, kterou jsou žluté nádoby označeny.
 
Děkuji Vám za součinnost a pochopení.

Blanka Končická, místostarostka obce Troubsko

1. června 2015
Oznámení o změně akcionáře a obchodní firmy van Gansewinkel a.s.

Nabídka nových nádob na odpad

Firma van Gansewinkel nabízí možnost odkupu nové nádoby pro směsný komunální odpad. 

Více informací zde: PDF ke stažení

Obec Troubsko děkuje občanům, že třídí odpad. Vždy je třeba respektovat, co a jak se třídí a který odpad patří do směsného komunálního odpadu. Jinak nemá třídění význam. Fotogalerie zachycují třídící nekázeň v hnízdě u kostela. Děkujeme za Vaši součinnost.

15. března 2015
Svoz odpadů v termínu 01.05.2015 a 08.05.2015

V termínu státních svátků dne 01.05.2015 a 08.05.2015 se svoz odpadů uskuteční bez výluky a nebude přesunut na sobotu.

27. března 2015
Svozové dny tříděného odpadu v obci Troubsko od dubna 2015

Druh odpaduDEN
        BIOODPAD
(hnědá nádoba)
Úterý a Pátek
PLAST
(žlutá nádoba)
Úterý a Pátek
PAPÍR
(modrá nádoba)
Čtvrtek
SKLO/BÍLÉ
(zvon nebo nádoba)
1 x za 2 měsíce
15.4., 17.6., 12.8., 14.10.,16.12.
SKLO/BAREVNÉ
(zelená nádoba)
1 x za 2 měsíce
15.4., 17.6., 12.8., 14.10.,16.12.

25. března 2015
Zřízení BIO sběrného místa

V sobotu 28. března zahajujeme provoz tzv. BIO sběrného místa v prostorách stávajícího oploceného obecního pozemku vedle hřbitova. Provozní doba místa bude každou sobotu od 15 do 18 hodin.

Objemovou plochu  bio-místa budou tvořit dva kontejnery o objemu 7m³  určené k uložení biologicky rozložitelného odpadu, který dovezou občané ze svých zahrad.

Podmínky uložení bioodpadu jsou následující:
- bude se jednat o bioodpad tak jak je specifikován příslušným zákonem o odpadech – viz. letáček;
- bioodpad nebude obsahovat jiné druhy odpadů (plasty, papír, kov apod.);
- do kontejneru se bude ukládat odpad bez igelitových pytlů nebo jiných obalových materiálů;
- do kontejneru se mohou ukládat kousky větví stromů a keřů v maximální délce do 30 cm;
- odpad se bude předávat obsluze sběrného místa, která bude provádět kontrolu vhodnosti uložení odpadu do kontejneru.

Občané mohou sběrné místo využít také k uložení drobného kovového odpadu. Kovy budou ukládány do označené nádoby o objemu 1.100 ltr.

17. března 2015
Svoz během velikonočních svátků 2015

Svoz během velikonočních svátků 2015 ke stažení ve formátu PDF

6. března 2015
Kontejner na BRKO (biologicky rozložitelný odpad)

Nastává období jara, blíží se Velikonoce a mnoho z Vás má určitě intenzivní pocit, že k jaru patří především úklid. Pro usnadnění Vašeho rozhodování, kam s odpadem ze zahrad, když nádoby na bio-odpad ještě nejsou navezeny, jsme se rozhodli zkušebně umístit jeden velký kontejner o objemu 7 m³ na křižovatku ulic SADOVÁ a OSTOPOVICKÁ. Kontejner zde bude umístěný od pátku 13. března na cca 3 až 4 dny. 

V rámci Vašich sadovnických úprav Vás žádáme o zkrácení větví ze stromů a keřů, které prorůstají přes ploty nad chodníky a veřejné komunikace. Kontejner je určen pouze na BRKO – biologicky rozložitelný odpad jako jsou např. suché rostliny, větve, zbytky trávy po úpravě trávníku vertikutátorem apod. Do kontejneru nepatří stavební suť, pneumatiky, starý nábytek, elektroodpad apod. Věřím, že to pochopíte a budete se tím řídit. 

Velice si vážíme toho, že oddělujete BRKO od směsného komunálního odpadu a chceme Vám nyní i v budoucnu vytvořit ještě lepší podmínky pro separaci odpadu.

Dovolte mi Vás ještě informovat, že od pondělí 9. března 2015 začne oprava chodníků a výstavba nového chodníku na ul. Ostopovická.

Blanka Končická, místostarostka obce Troubsko

17. 2. 2015
Místní poplatky 2015

30. ledna 2015
Horký popel do popelnice nepatří

Žádáme občany, kteří topí pevnými palivy, případně v krbu, aby sypali do kovových nádob určených pro směsný komunální odpad pouze studený popel. V případě, že bude při svozu odpadu identifikován svozovou firmou v nádobě horký popel, nebude tato svezena. Důvodem je možnost vznícení obsahu KUKA vozu.

Nádoby na bio-odpad

Nádoby na bio-odpad jsou v hnízdech umístěny v období od dubna do listopadu. Žádáme proto občany, aby v ostatních měsících sypali bio-odpad z domácností do svých nádob určených pro směsný komunální odpad nebo větší množství bio-odpadu odvezli do sběrných dvorů v okolí Troubska. Nejméně vhodným způsobem je bio-odpad odložit do hnízda vedle ostatních nádob a očekávat, že odpad odstraní někdo jiný.

Děkujeme za ochotu a pochopení.

19. prosince 2014
Třídění kovů

Od 1. ledna 2015 vzniká obcím povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování kovů. Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo, že třídění kovů bude probíhat následujícím způsobem:

 1. prostřednictvím sběrných nádob o objemu 1100 l, které budou v obci trvale umístěny na dvou místech a to v hnízdech u sokolovny a na Veselce na ulici U rybníka. Vždy po naplnění bude nádoba odvezena a vyměněna za prázdnou.
 2. formou sběru většího kovového odpadu od občanů dvakrát ročně. O termínu sběru budou občané včas informování rozhlasem a na vývěskách.

Více informací

10. 12. 2014
Svoz směsného komunálního odpadu a separace Vánoce 2014

31. 10. 2014
Svozové dny odpadu v obci Troubsko od listopadu 2014

BIO-ODPAD – pondělí a čtvrtek – svoz bude probíhat do 30. 11. 2014
PLAST – úterý
PAPÍR – čtvrtek
SKLO/BÍLÉ – 1 x za 2 měsíce
SKLO/BAREVNÉ – 1 x měsíčně – první SUDÝ TÝDEN v měsíci

Obec Troubsko

14. 10. 2014
Kompletní uzávěrka ulice Ostopovická – svoz směsného komunálního odpadu

V souvislosti s dokončovacími pracemi ulice Ostopovická bude svoz směsného komunálního odpadu = svoz klasického odpadu, který občané ukládají do svých popelnic u domů (dále jen SKO) v době od 13. do 31. října 2014 v jednotlivých ulicích následující:

bližší informace

2. 10. 2014
Mobilní svoz podzim 2014

12. 9. 2014
Informace ke svozu nádob na separovaný odpad (změna vývozu BIO odpadu):

od 38. týdne 2014 se bude BIO odpad vyvážet v úterý a pátek

Svoz nádob na separovaný odpad bude následující:
BIO odpad (BRKO) – úterý a pátek
PLAST - úterý a pátek (v období listopad až březen jen v pátek);
PAPÍR – pondělí;
SKLO – bílé: svoz probíhá 1x za 2 měsíce, barevné: svoz probíhá 1x za měsíc.

Obec Troubsko

14. 7. 2014
Upozornění občanům k odpadu BRKO (bio-odpad)

Svozová firma van Gansewinkel, a.s. důsledně žádá občany, aby do nádob určených pro BRKO (bio-odpad) nevhazovali odpad v igelitových pytlech. Pokud občan shromáždí odpad do pytle, postačí tento pytel postavit k příslušné nádobě a svozová firma se postará o ostatní.

Děkuji za součinnost.

Blanka Končická

2. 7. 2014
Svozové dny odpadu v obci Troubsko od července 2014

PONDĚLÍ
- BRKO (bio-odpad) - duben až listopad

ÚTERÝ
- PLAST – duben až listopad

STŘEDA
- SKO (směsný komunální odpad)

ČTVRTEK
- PAPÍR 
- BRKO (bio-odpad) - duben až listopad

PÁTEK
- PLAST

JINAK
- SKLO/BÍLÉ – 1 x za 2 měsíce – první svoz proběhne v 29. týdnu
- SKLO/BAREVNÉ – 1 x měsíčně – první SUDÝ TÝDEN v měsíci

Blanka Končická

24. 6. 2014
Informace ke svozu odpadu od 1. července 2014

Od 1. července začíná v naší obci provádět svoz komunálního a separovaného odpadu společnost van Gansewinkel, a.s. Stávající svozová firma .A.S.A., spol. s r.o. provede poslední svoz v pondělí 30. června. Současně se změnou svozové firmy dojde i ke změně svozového dne, společnost van Gansewinkel, a.s. bude komunální odpad svážet v naší obci ve středu. První svoz proběhne 9. července.

Svoz nádob na separovaný odpad bude následující:

 • BIO odpad (BRKO) – pondělí a čtvrtek;
 • PLAST - úterý a pátek (v období listopad až březen jen v pátek);
 • PAPÍR – pondělí;
 • SKLO – bílé: svoz probíhá 1x za 2 měsíce, barevné: svoz probíhá 1x za měsíc.

ZNÁMKY – do konce roku 2014 se ponechají v platnosti stávající známky společnosti .A.S.A., spol. s r.o. a nebudou se měnit. Prosíme Vás touto cestou, abyste neodkladně provedli kontrolu označení svých popelnic. Popelnice bez známky nebudou společností van Gansewinkel, a.s. svezeny. Pro rok 2015 již budou v platnosti nové známky.

Nádoby na separovaný odpad jsou buď v pronájmu obce od společnosti EKO-KOM a.s. nebo ve vlastnictví svozové firmy. Proto výměna nádob svozové firmy proběhne ve dnech 26.-28.6.2014.

Blanka Končická

7. 1. 2014
Nová sběrná hnízda

Od 6. ledna 2014 jsou dvě nová sběrná hnízda na ulici Ostopovická (u železniční trati vedle garáží) a na Veselce – ulice U rybníka kompletní. Na obou místech je umístěn bílý zvon na bílé sklo a nádoby na papír (modrá nádoba), plast (žlutá nádoba) a barevné sklo (zelená nádoba). Začátkem jara přibude na místa ještě nádoba na Bio-odpad. Pro sběrné místo na Veselce se podařilo v roce 2013 zpevnit plochu pod nádoby, v roce 2014 se plánuje upravit plochu i na ulici Ostopovické.

Děkujeme všem občanům, kteří přistupují pozitivně k životnímu prostředí a TŘÍDÍ ODPAD !!!!

Blanka Končická

16. 12. 2013
Informace k veřejné zakázce na odpady II

15.8.2013 zahájil zadavatel Obec Troubsko zadávací řízení (dále jen ZŘ) formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Troubsko. Cílem ZŘ bylo uzavřít s vítězným uchazečem smlouvu na tři roky od 1.1.2014 do 31.12.2017 a snížit výdaje obce související s odpadem.

S ohledem na průběh ZŘ rada obce dne 27. 11. 2013 projednala a zastupitelstvo obce na svém jednání dne 11. 12. 2013 schválilo prodloužení Smlouvy o sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu v obci Troubsko se stávající svozovou firmou - společností .A.S.A., spol. s r.o. Brno a to na období od 1.1. do 30. 6. 2014.

ZŘ by mělo být ukončeno v prvním čtvrtletí roku 2014. Informace k ZŘ uvedené veřejné zakázky jsou postupně zveřejňovány na profilu zadavatele.

Blanka Končická

3. 12. 2013
Nádoby na separaci odpadu

 • nádoby na BIO-ODPAD budou umístěny ve sběrných hnízdech do 30.11.2013. Předpokládaný termín jejich umístění zpět bude podle vývoje počasí cca v dubnu 2014;
 • rada obce na svém jednání dne 27.11.2013 projednala a schválila umístění druhého kontejneru na sběrový textil od společnosti E+B textil, s.r.o.. Kontejner bude umístěný ve sběrném hnízdě na ul. Ostopovická.

(Rada obce)

31. 10. 2013
Třídění odpadu

Vážení spoluobčané,

tento příspěvek navazuje na článek, který byl otištěn ve zpravodaji Troubský hlasatel č. 105 (distribuce proběhla v prosinci 2012) a který se týkal třídění odpadu.

V článku bylo uvedeno, že obec měla ke konci roku 2012 zřízeno šest sběrných míst, na kterých jsou umístěny nádoby na separovaný odpad v minimálním složení nádob:

 • bílý zvon o objemu 1.300 l na bílé sklo;
 • žlutý kontejner s horním výsypem o objemu 1.100 l na plast;
 • modrý kontejner s horním výsypem o objemu 1.100 l na papír;
 • zelený kontejner s horním výsypem o objemu 1.100 l na barevné sklo;
 • hnědý kontejner s horním výsypem o objemu 1.100 l na bioodpad.

Také jste byli informováni, že snahou vedení obce je zřídit další sběrná místa s cílem umožnit občanům, aby se zkrátila jejich vzdálenost k separačnímu místu a tím se možná i zvýšila jejich motivace třídit odpad. Toto se podařilo a od konce října 2013 jsou vytvořena dvě nová sběrná místa a to:

 • v Troubsku na ulici Ostopovická, směrem k železniční trati vedle garáží;
 • na Veselce na ulici U rybníka, naproti rodinnému domu č.p. 34.

Na uvedených místech jsou zatím umístěny bílé zvony, postupně k nim ještě přibydou ostatní nádoby. Všechny nádoby jsou bezplatně zapůjčeny od společnosti EKO-KOM a.s.

Věřím, že nová místa uvítají zejména spoluobčané, kteří bydlí v okolí těchto míst.

Na závěr mi dovolte Vás opět vyzvat k zamyšlení se nad problematikou třídění odpadu a k průběžnému zasílání souvisejících námětů včetně tipů, v jakých částech obce by bylo vhodné ještě nádoby na separovaný odpad umístit – vše na e-mail: zpravodaj.thseznam.cz.

Blanka Končická
radní obce Troubsko

Troubsko 31. 10. 2013