Informace pro občany Ukrajiny, jejichž situace je ovlivněna konfliktem. Інформація для громадян України, на чию ситуацію впливає конфлікт.